Tre tavlor från tre epoker: Renässansen, upplysningen, och romantiken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Kultur- och idéhistoria
  • B
  • 5
  • 986
  • PDF

Tre tavlor från tre epoker: Renässansen, upplysningen, och romantiken | Fördjupningsuppgift

En kreativ fördjupningsuppgift om de tre epokerna renässansen, upplysningen och romantiken. Eleven redogör för tre olika tavlor som är representativa för respektive epok, och sammanfattar sedan vardera periods kännetecken och centrala teman.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Renässansen
Upplysningen
Romantiken

Utdrag

Renässansen

Jag har valt ett poträtt av tyske köpmannen Georg Gisze gjord år 1532, av Hans Holbein den yngre (1497-1543).

När människan levde i ett jordbrukssamhälle såg man upp till kyrkan pga dess avskräckande tro på helvetet och underbara tro på gud och himlen. Därför levde människan efter kyrkans levnadskrav. Konstverk görs med inspiration från sin omgivning och därför målades vackra konstverk med kristna religiösa motiv som för att hylla kristendomen.

Sen uppkom mynten, starkare skepp och nya uppfinningar som gjorde det möjligt att starta handeln i världen. Nya yrken skapades och nya vyer för omvärlden. Människan ser sig själv och andra i sin omgivning som viktiga i sin nya livsstil och sitt nya yrke. Europa började alltså sekulariseras vid denna tidsålder, vilket betyder att fokuset på religionen avtog. Det görs fortfarande konstverk med religiösa budskap men istället för att bara religiösa konstverk skapas, så målas det mycket porträtt och konstverk som visar människans vardag som exempelvis i detta porträtt... Köp tillgång för att läsa mer

Tre tavlor från tre epoker: Renässansen, upplysningen, och romantiken | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.