Trettioåriga krigets påverkan på Sverige | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 4
  • 2328
  • PDF

Trettioåriga krigets påverkan på Sverige | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar om det trettioåriga krigets påverkan på Sverige. Eleven går igenom krigets förlopp och vilken betydelse det har haft.

Lärarens kommentar

Min lärare tyckte att uppgiften var välskriven och att jag källhänvisat på rätt sätt, dock behövde jag jobba lite mer på språket för att få högsta betyg.

Elevens kommentar

Jag skulle jobbat mer på examinationen och använt mig av ett mer utvecklat och varierat språk.

Utdrag

Enligt boken Historia 1b skriven av Sture Långström, Weronica Ader, Susanna Hedenborg 2012 skriver de att det trettioåriga kriget pågick mellan åren 1618 och 1648. I början var det tyskromerska riket en stormakt i Europa, riket var indelat i mindre furstendömen och det fanns en splittring mellan de katolska och de protestantiska delarna. Ferdinand II av Habsburgs ätten (Habsburg är ett tyskt furstehus) var kejsare över riket och ville ena de tyska furstendömena till ett katolskt rike, detta trots att det rådde en överenskommelse om att furstendömena fick välja mellan katolicism eller protestantism. Kejsaren skickade två ämbetsman till Böhmen för att övertala böhmerna att konvertera till katolicismen, men böhmerna ville inte att deras religionsfrihet skulle inskränkas så de kastade ämbetsmännen hänsynslöst ut genom två fönster ur Prags kungaborg. Detta blev startskottet till det trettioåriga kriget (Långström ET.AL., 2012). I artikeln och filmerna i artikeln Trettioåriga kriget publicerad av Göran Rystad på NE.se 2016 för man höra att Ferdinand avsattes som härskare i Böhmen och på så sätt bröt sig böhmerna loss. Fredrik V, ledare för den lutherska rörelsen (evangeliska unionen) tillsattes i Ferdinands ställe. Fredrik var nu härskare och kom att... Köp tillgång för att läsa mer

Trettioåriga krigets påverkan på Sverige | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.