Trigonometri, Integraler, Algebra | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Matematik 3c
  • VG
  • 2
  • 724
  • PDF

Trigonometri, Integraler, Algebra | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i matematik som redogör för de matematiska begreppen algebra och funktioner, trigonometri och integraler. Här berättas vad begreppen innebär, deras historia och användningsområde.

Studienets kommentar

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Trigonometri
- Integraler
- Algebra och funktioner

Utdrag

Trigonometri: är läran om hur förhållanden mellan vinklar och sidor i trianglar fungerar. Framförallt är det förhållandet mellan rätvinkliga trianglars sidor och vinklarna i dessa trianglar som man vill beskriva med hjälp av trigonometrins begrepp. Och trigonometri är ett av de områdena inom geometrin. Dessa sambandet har nu och har haft en mängd olika användningsområden inom naturvetenskapen som exempelvis att kunna mäta avstånd mellan planeter och höjder på berg eller hus. Det har i lantmäteriet använts för att mäta avstånd och förstå hur byggnader och vägar skall konstrueras. När man sedan utvidgar den geometriska trigonometrin till att omfatta även trigonometriska funktioner så ökar användningsområdena ännu mer. Då kan även dessa matematiska begrepp beskriva... Köp tillgång för att läsa mer

Trigonometri, Integraler, Algebra | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.