Tristan och isolde: Medeltidens ideal och samhälle | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 677
  • PDF

Tristan och isolde: Medeltidens ideal och samhälle | Utredande text

En utredande text med fokus på medeltidens ideal och det samhälle som avspeglas i verket "Tristan och Isolde". Eleven diskuterar bl.a. mansidealet och de rådande könsrollerna, och hur dessa kan anknytas till verket.

Utdrag

Medeltiden var en mörk och dyster mellantid då uppgiften att vara man var svår. Här krävs det både muskelstyrka och tapperhet, stridslystnad och det viktigaste av allt, höviskhet.
Beskrivningar av män i denna tids litteratur visar det höviska idealet genom att ge konkreta exempel på hur en riddare ska uppträda och vilket beteende de skulle undvika. Riddarromaner var både underhållande och uppfostrande men kulturen har även ett väldigt aggressivt mansideal. Det minsta tecknet på ett ''kvinnligt beteende'' kunde fläcka mannens heder och rasa hans sociala status. Att vara hövisk var något som alla män skulle hålla i schack. Höviska riddare skulle aldrig svika ett löfte som hade getts och de skulle göra allt för sina nära, sin kung och sitt land.
Mansidealet höll sig bara vid liv på vitt papper eftersom verkligheten tog... Köp tillgång för att läsa mer

Tristan och isolde: Medeltidens ideal och samhälle | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.