Tro och vetande | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 2
 • 692
 • PDF

Utredande text: Tro och vetande | Diskuterande text

En personlig, utredande text om förhållandet mellan tro och vetande (religion och vetenskap). Fokus ligger bland annat på upptäckter under upplysning som ifrågasatte kyrklig tro, kyrkans påverkan på vetenskap, kyrkans hållning gentemot vetenskap samt teorier med olika uppfattning om livets ursprung och utveckling.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Religion och vetenskap kolliderar främst när det handlar om vetenskapliga teorier. Det finns religiösa rörelser som på olika sätt bemöter naturvetenskapens tankar om alltings uppkomst. Kreationism är uppfattningen att världen och allt levande existerar genom gudomligt ingripande eller på ett övernaturligt sätt. Denna teori avvisar iden om att allt liv har gemensamt ursprung, särskilt att människan skulle vara släkt med andra djur. Sedan finns det Intelligent design där tanken är att..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tro och vetande | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2019-09-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Absolut inte A nivå dessutom fyller uppgiften inte ens upp kraven för en diskuterande text
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra info :)ahdUADF