Religiös tro och vetande | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 2
 • B
 • 2
 • 921
 • PDF

Religiös tro och vetande | Diskuterande text

En diskuterande text om förhållandet mellan tro och vetande. Eleven diskuterar ämnet utifrån ett historiskt perspektiv med fokus på hur förhållandet mellan tro och vetenskap har utvecklats. Dessutom diskuteras Kants teorier om det transcendentala jaget och egot.

Lärarens kommentar

I dina svar ger du bl.a. prov på synnerligen självständigt kritiskt tänkande, relevanta filosofiska resonemang, klargörande exempel och mycket goda kunskaper! Fortsätt så! Därför blir omdömet B.

Innehåll

Tro och vetande

- Diskutera huruvida det är möjligt att kombinera religiös tro med vetande! Går det över huvud taget? Hur i så fall? Måste man alls göra det? Varför? Varför inte?
- Reflektera även över hur relationen mellan tro och vetande kan ha sett ut under historiens gång - under medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken!
- Reflektera även över hur relationen ser ut idag mellan tro och vetande! På vilka områden kan de två samsas och på vilka områden kan de inte det? Finns det tecken som visar att trons betydelse ökar och att vetandet börjar tappa mark? Eller tvärtom?
- Vad utmärker det transcendentala jaget och vad skiljer det från egot, enligt Kant?
- Reflektera även över på vilket sätt idén om det transcendela jaget fördjupar vår förståelse av oss själva och tillvaron!
- Reflektera även över om det finns något som talar för existensen av ett transcendentalt jag och om din egen erfarenhet skulle kunna ligga till grund för ett sådant bevis.

Utdrag

Under medeltiden däremot var det inte en fråga om vetenskapen som vi har nu. Man hade inte kommit så långt ännu men det var på intågande. Under den här tiden hade också kyrkan väldigt stor makt och man hade ännu inte på allvar börjat ifrågasätta detta. Skolastik är något som kopplas till medeltidens filosofer eller teologer som försökte argumentera för Guds existens med logik, gemensamt för dessa att detta gjordes främst utifrån... Köp tillgång för att läsa mer

Religiös tro och vetande | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-07-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en kort och koncis text, med bra förklaring för tankegångarna.
 • 2015-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och sammanfattande text.