Tro och vetande | Kants filosofi | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Filosofi 2
  • A
  • 2
  • 1196
  • PDF

Tro och vetande | Kants filosofi | Diskuterande text

En diskuterande text om tro och vetande samt Kants filosofi. Eleven diskuterar olika frågeställningar om förhållandet mellan tro och vetande, samt Kants filosofi om det transcendentala jaget och egot.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Du resonerar utförligt och nyanserat och med välgrundade och nyanserade argument. Relevanta exempel.

Innehåll

Tro och Vetande
- Diskutera huruvida det är möjligt att kombinera religiös tro med vetande! Går det över huvud taget? Hur i så fall? Måste man alls göra det? Varför? Varför inte?
- Reflektera även över hur relationen mellan tro och vetande kan ha sett ut under historiens gång - under medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken!
- Reflektera även över hur relationen ser ut idag mellan tro och vetande! På vilka områden kan de två samsas och på vilka områden kan de inte det? Finns det tecken som visar att trons betydelse ökar och att vetandet börjar tappa mark? Eller tvärtom?

Kants filosofi - Det transcendentala jaget och egot
- Vad utmärker det transcendentala jaget och vad skiljer det från egot, enligt Kant?
- Reflektera även över på vilket sätt idén om det transcendela jaget fördjupar vår förståelse av oss själva och tillvaron!
- Reflektera även över om det finns något som talar för existensen av ett transcendentalt jag och om din egen erfarenhet skulle kunna ligga till grund för ett sådant bevis.

Utdrag

Tror du till exempel på att Gud finns, och har skapat den här världen, så behöver du inte bortse från att lära dig hur den fungerar. Solen går upp varje morgon för att jorden snurrar runt sin egen axel och det regnar när vattenångan i molnen blir till droppar som till slut blir för tunga och faller ner till marken. Din tro behöver inte utesluta ditt vetande och vice versa. För att vara krass: din tro behöver inte göra dig dum. Jag tror inte heller att... Köp tillgång för att läsa mer

Tro och vetande | Kants filosofi | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.