Tro och vetande & Kants transcendentala jag | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Filosofi 2
 • A
 • 4
 • 2191
 • PDF

Tro och vetande & Kants transcendentala jag | Diskuterande text

En diskuterande text, där eleven resonerar kring ett antal frågor relaterade till "Tro & Vetande" samt Kants filosofi kring det transcendentala jaget. Fokus ligger på om man kan kombinera religiös tro med vetenskap och hur relationen mellan tro och vetande utvecklats över åren, samt Kants idéer kring det transcendentala jaget samt hur det transcendentala jaget skiljer sig från egot. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Du redogör utförligt och nyanserat och med välgrundade argument de områden som tas upp i det här uppdraget. Du gör också välgrundade jämförelser och ställningstaganden och använder med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.

Innehåll

TRO OCH VETANDE
- Diskutera huruvida det är möjligt att kombinera religiös tro med vetande! Går det över huvud taget? Hur i så fall? Måste man alls göra det? Varför? Varför inte? (E-nivå)

- Reflektera även över hur relationen mellan tro och vetande kan ha sett ut under historiens gång - under medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken! (C-nivå)

- Reflektera även över hur relationen ser ut idag mellan tro och vetande! På vilka områden kan de två samsas och på vilka områden kan de inte det? Finns det tecken som visar att trons betydelse ökar och att vetandet börjar tappa mark? Eller tvärtom? (A-nivå)

KANTS FILOSOFI: DET TRANSCENDENTALA JAGET OCH EGOT
- Vad utmärker det transcendentala jaget och vad skiljer det från egot, enligt Kant? (E-nivå)

- Reflektera även över på vilket sätt idén om det transcendela jaget fördjupar vår förståelse av oss själva och tillvaron! (C-nivå)

- Reflektera även över om det finns något som talar för existensen av ett transcendentalt jag och om din egen erfarenhet skulle kunna ligga till grund för ett sådant bevis. (A-nivå)

Utdrag

Jag finner inga hinder i att man kombinerar religiös tro med vetenskaplig kunskap. Det ena behöver inte utesluta det andra, det vill säga så länge man inte är fundamentalist. Diverse religioner svarar ju på en mängd olika metafysiska frågor. Metafysiken försöker ju komma fram till svar på sådant som finns bortom våra sinnen och den värld vi är medvetna om, precis på samma sätt som många religioner. I alla fall om man ser till hur religioner används i en modern mening. Om man är religiöst troende kan man... Köp tillgång för att läsa mer

Tro och vetande & Kants transcendentala jag | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra svar med bra motiveringar och nyanserade synvinklar. Intressanta funderingar och jämförelser. Texten är kanon, men det skulle varit bra med några källor som styrker all fakta.
 • 2016-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och intressanta tankebanor.