En troende muslim | Intervju

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 4
 • 1514
 • PDF

En troende muslim | Intervju

En intervju med en troende muslim, där bl.a. meningen med livet, gudssyn, samt religionens inflytande över politik diskuteras. Eleven, som själv är muslim, reflekterar avslutningsvis över sin egen tro och syn på religion och islam.

Utdrag

Religion är något som är spektakulärt och har medfört många sensationella händelser sedan uppkomsten av människor. Genom tiden har nya religioner födds och krig och strider har utförts i religioners namn. Men vad betyder egentligen religionen för människor som verkligen är troende och inte är involverade i krig och konflikter?
Jag har valt att intervjua en kille som är så ung men ändå har en sådan stark tro och kärlek gentemot sin religion, Islam. Han är min storebror, han är min största förebild, han är troende, han är Samer Younes.

1. Varför är du muslim?
Jag är född och uppväxt av två muslimska föräldrar vilket gör mig automatiskt till en muslim. När man växer upp har man oftast samma religion som sina föräldrar, men ju äldre man blir desto mer osäkerhet och tvivel bildas kring sin religion man är uppväxt i och man går sin egen väg för att upptäcka och utforska nya religioner, dock har jag aldrig tvivlat, Islam har alltid varit det enda rätta för mig.

2. Hur stark är din tro?
Min tro till Islam och till Allah är ytterst stark. La ilaha illAllah, som betyder det finns ingen som har rätt att bli dyrkad utom Allah.

3. Ska religion och politik samverka?
Islam ska inte ha ett inflytande på politiken eftersom det endast gynnar de som är muslimer i ett samhälle. Dessutom tolkar alla människor islam på olika vis. Exempel på detta är Isis (The Islamic State of Iraq) som tolkat Islam fullkomligt fel. De använder Islam som ursäkt för att döda, våldta, använda våld och så vidare, vilket är i stort sett motsatsen av vad Islam talar för... Köp tillgång för att läsa mer

En troende muslim | Intervju

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-03
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Bra intervju! Jag fick svar på flera frågor om islam.
 • 2016-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 • 2015-10-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra arbete fick mycket hjälp
 • 2015-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den är komplicerat och välgjort