Trommers Prov: Labbrapport i Kemi, årskurs 8

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Kemi
 • A
 • 3
 • 569
 • PDF

Trommers Prov: Labbrapport i Kemi, årskurs 8

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka olika sockerarter (druvsocker, fruktsocker och rörsocker) med hjälp av "Trommers prov", samt undersöka färgskiftningar.

Eleven undersöker följande frågeställning:
"Under den är laborationen vill jag få reda på om det går att påvisa alla sockerarter, och även få reda på vad det är som händer om en sockerart byter färg. Vad är det som gör lösningen blå?"

Lärarens kommentar

Att den var väldigt väl skriven!

Elevens kommentar

Längesedan jag gjorde den, men checka kopplingen från felkälla till slutsats!

Innehåll

- Syfte / Uppgift
- Frågeställning
- Hypotes
- Material
- Kemikalier
- Riskbedömning
- Utförande
- Resultat / Sammanfattning av resultat
- Slutsats
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

"Material:
• Gasolbrännare
• Tändstickor
• 3 Provrör
• Provrörshållare
• Trefot med trådnät
• Bägare (400ml)
• Dropprör

Kemikalier:
• Kopparsulfatlösning CuSO4
• Natriumhydroxidlösning NaOH
• Glukos (Druvsocker) C6H7O(OH)5
• Fruktos (Fruktsocker) C6H7O(OH)5
• Sackaros (Rörsocker) C12H22O11

Utförande:
Jag började laborationen med att märka tre provrör i nummerordning, så jag skulle komma ihåg vilken sockerart de innehöll. Därefter fyllde vi provrören med ca 2cm vatten, och tillsatte en sockerart med sked i vardera rör. Sedan droppade vi i 3 droppar kopparsulfat, och hällde i natriumhydroxiden i respektive rör tills lösningarna fick en blå färg. Därpå satte vi på gasolbrännaren, så vattnet i bägaren, ställd på trefoten, sjöd. Vi placerade provrören i bägaren och efter ett tag ställde vi dem i provrörshållaren och väntade på ev. färgskiftning."... Köp tillgång för att läsa mer

Trommers Prov: Labbrapport i Kemi, årskurs 8

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-23
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  BRA! DU SKREV BÄSTA LABBRAPPORTEN HJÄLPE MYCKET OCH HAR EN STOR NYTTA
 • 2015-02-12
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  väldigt bra uppsats med bra information!! :D hjälpte mig mycket.
 • 2015-10-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt bra rapport med bra slutsatser och tydlig struktur
 • 2014-11-03
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  det här du hendf cm dmn vmnc ds,mn cxvm cmscx