Tsunami och endogena krafter | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • A
 • 5
 • 1710
 • PDF

Tsunami och endogena krafter | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om hur endogena krafter bildar tsunamis och hur detta påverkar ett samhälle. Här förklarar eleven hur en tsunami bildas, vad endogena krafter är och hur de påverkar jorden, samt berättar om den tsunamivåg som drabbade bland annat Thailand 2004.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet.
Ett tydligt arbete som var roligt att läsa.

Utdrag

En jordbävning skapas när två plattor hakar i varandra, så att rörelsen hindras och spänningar byggs upp i berggrunden. När till sist dessa spänningar blir för stora, förskjuts plattorna och en förkastning bildas i jordskorpan. Denna förkastning kan vara upp till flera meter i höjdled och uppkomma på enstaka sekunder. Detta utlöser därefter kraftiga vibrationer vid markytan. Jordbävningen vid Sumatra, vilken orsakade tsunamin i Indiska Oceanen julen 2004, hade en magnitud av 9.1 på Richterskalan(alltså en skala för hur stark en våg är) och är därmed den tredje kraftigaste som ägt rum de senaste hundra åren. Det är alltså det jordskalvet som skapade Tsunamin som fördes in över Thailand och anledningen till varför just det landet drabbades är för att det ligger nära en subduktionszon, alltså där plattorna delas, i den så kallade ”sprickan”.
Men frågan vi ställer oss är ”hur” denna jordbävning kan skapa just en Tsunami? Det är nämligen så att när en jordbävning utbryter under vattnet så blir vattnet ovanför flyttat ur sitt ”normala läge”. Detta läge är i jämvikt i förhållande till vattnet runtomkring, så när jämvikten rubbas så försöker vattnet återskapa jämvikten. Detta sker på grund av gravitationen. Så när stora områden under vattnet drabbas av en jordbävning är det stor risk att en tsunami bildas. Vågen som drar sig in rör sig då som en longitudinell våg, till skillnad från oceanvågor förflyttas vattnet i hela oceanen ner till bottnen vilket döljer den enorma energin i vågen ute på öppet hav. Däremot när vågen kommer in på grunt vatten som modellen också beskriver kommer energin i vågen att tvinga havsnivån att höjas med flera meter. Havsnivån kommer alltså först att sjunka undan och sedan höjas ännu kraftigare, därför är också dessa krafter så farliga i och med att dessa vågor kan fortsätta att välla in med stor kraft i tiotals minuter. I kustnära områden kan en tsunami nå många kilometer inåt land, och det var precis så det blev i Thailand.
Saken är att man kan se tecken på om det kommer att ske en Tsunami. Anledningen till... Köp tillgång för att läsa mer

Tsunami och endogena krafter | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra innehåll som tar upp Japans tsunami, men bättre struktur behövdes!
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2020-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1