Tsunamin och dess fara för människor | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • A
  • 6
  • 1549
  • PDF

Tsunamin och dess fara för människor | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om tsunamis, med fokus på den fara som de utgör för människor. Eleven redogör för vad en tsunami innebär, och vilka geografiska områden som är känsliga för tsunamis. Vidare så diskuteras vad som görs för att minska skadeverkningar av tsunamis samt hur varningssystemen ser ut.

Innehåll

Tsunami - Varför är tsunamis så farliga för människan?

- Resultatredovisning
- Slutsatser (diskussion)
- Källförteckning

Utdrag

1 Resultatredovisning
För att inleda denna rapport kommer jag först och främst beskriva vad en tsunami är för att sedan i slutsatser och diskussion kunna behandla min frågeställning: Varför är tsunamis så farliga för människan?

En tsunami är en väldig våg som kan bli uppemot 30 meter hög. Tsunamis kan bildas av skred, ras eller vid ett vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Tsunamis uppstår dock oftast i samband med jordbävningar på havsbotten på grund av rörelser i jordskorpan eller övre manteln. När detta sker skapas en vertikal förskjutning, havsbotten sjunker eller höjs längs en förkastning och detta skapar i sin tur en rörelse av stora massor vatten som bildar två tsunamivågor som rör sig åt olika håll. Vid stort djup håller sig vågen lång och låg och är enbart kring en meter hög och rör sig på en hastighet omkring 600-700 km/h. När vågen förr eller senare närmar sig grundare vatten och hastigheten bromsas upp, växer vågens höjd som när den når kusten kan det bildas en 20-30 meter hög vägg av vatten som kan leda till enorm förödelse. Det är dock relativt ovanligt att stora tsunamier bildas och effekten av en tsunami varierar beroende på den lokala topografin.

De områden som är särskilt sårbara för tsunamis är kuster och livsmiljöer vid hav... Köp tillgång för att läsa mer

Tsunamin och dess fara för människor | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.