Tunnskiktskromatografi och TLC-metoden | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi B
  • E
  • 2
  • 620
  • PDF

Tunnskiktskromatografi och TLC-metoden | Labbrapport

En labbrapport i Kemi B, där eleven använder sig av tunnskiktskromatografi (TLC-metoden) för att avgöra huruvida en egenframställd acetylsalicylsyra är ren eller ej. Vidare så diskuterar eleven även labbrapportens resultat, där biprodukter i den egenframställda acetylsalicylsyra påfunnits.

Innehåll

TUNNSKIKTSKROMATOGRAFI (TLC)
- Inledning
- Frågeställning
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

"Materiel:
Kromatografikärl, TLC-platta av folie med kiseldioxidskikt, mikropipett, 4 kapillärrör, linjal, blyertspenna, hårtork, UV-lampa, 4 eppendorfrör, parafilm, sked.
Kemikalier: etanol, etylacetat, salicylsyra, acetylsalicylsyra, Aspirin, eget framställt acetylsalicylsyra.

Utförande:
I dem numrerade eppendorfrören 1-4 hälldes 1 cm etanol. Etanolen i eppendorfrören nr. 1 blandades med en ”nypa” tidigare krossad Aspirin som lades till med hjälp av en sked, nr. 2 blandades med det eget framställda acetylsalicylsyran. nr. 3 med salicylsyran som tillfördes med hjälp av en mikropipett och nr. 4 med den rena acetylsalicylsyran applicerades med hjälp av en mikropipett.

Lösningsmedlet, etylacetatet, hälldes i kromatografikärlet till 0,5 cm höjd som sedan täcktes med en parafilm för att göra luften mättad. En linje ritades upp på TLC- plattan med blyertspennan 1 cm från plattans nedre kant med hjälp av en linjal och fyra punkter ritades upp på linjen. Kapillärören användes sedan för att applicera ämnena på dem markerade punkterna på TLC-plattan. Varje kapillärrör användes endast för ett prov och varje applicering upprepades fem gånger efter kort tid för torkning mellan varje applicering. TLC-plattan ställdes sedan i kromatografikärlen som täcktes med parafilmet igen.
Efter 20 minuter, när etylacetatet hade tagit sig fram till 1 cm från plattans övre kant togs den ut ur kromatografikärlet och torkades med en hårtork. Därefter lästes resultaten av med hjälp av en UV-lampa."... Köp tillgång för att läsa mer

Tunnskiktskromatografi och TLC-metoden | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.