Turkiet under 1900-talet | Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia B
  • C
  • 11
  • 3892
  • PDF

Fördjupningsarbete: Turkiet under 1900-talet | Historia B

Ett fördjupningsarbete i Historia B, där eleven redogör för Turkiets historia under 1900-talet. Fokus ligger bland annat på det stora folkmordet i Armenien 1915 samt Turkiets stora landsfader Mustafa Kemal Ataturk. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad var det som hände 1915 med den armeniska befolkningen?
- Vem var Ataturk, vad var det han gjorde för Turkiet?

Lärarens kommentar

Väldigt bra skrivet.

Elevens kommentar

Jag skulle skriva mer formellt.

Innehåll

1. Inledning 3
1.1 Syfte 3
1.2 Frågeställning 3
2. Metod 3
2.1 Val av metod och genomförande 4
2.2 Källkritik 4
2.3 Metodkritik 4
3. Bakgrund 4
4. Resultatredovisning 5
5. Avslutande diskussion 6
5.1 Vidare forskning 6
6. Käll-/Litteraturförteckning 7
7. Bilagor 8

Utdrag

"Vad var de som hände 1915 i Armenien?
Den 24 april 1915 skedde det en händelse med armeniska befolkningen i osmanska riket som pratas om än idag, och det är folkmordet som utfördes av turkarna. Innan så ägdes Armenien av osmanska riket. Folkmordet var en stor historisk händelse som skedde då precis efter första världskriget hade börjat ,då cirka 1,5 miljoner människor dödades eller saknas. Redan under 1800 talet kom många europeiska idéer i det osmanska riket. Som så småningom ledde till att turkiska muslimsk härskarna ingick i en konflikt med de Europainriktade armenierna allstå de kristna befolkningen. Om man ser detta ur ett politiskt och socialt perspektiv så kan man förstå hur det påverkade så många människor. Under sent 1800-tal började armenierna att ställa krav på osmaniterna för att få samma rättigheter som muslimerna. De organiserade sig i partier och fick stöd rent internationellt för sina nationella strävanden. Vissa av partierna ville bryta sig ut ur det osmanska riket och bilda en armenisk stat, men majoriteten vågade sig inte emot osmaniterna. Kulturell/socialt perspektiv; man anser att de som blev mördade var kristna."... Köp tillgång för att läsa mer

Turkiet under 1900-talet | Historia B

[0]
Inga användarrecensioner än.