Vad är tvåspråkighet? | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 3
  • C
  • 4
  • 645
  • PDF

Vad är tvåspråkighet? | Essä

En essä där eleven undersöker tvåspråkighet och vad det innebär. Fokus ligger främst på definitionen av tvåspråkighet, effekten av tvåspråkighet på kognitiv och språklig utveckling samt hur man blir tvåspråkig.

Lärarens kommentar

Välskriven och detaljrik.

Utdrag

Man kan definiera tvåspråkighet på olika sätt, men de flesta definerar tvåspråkighet med att man har två språk som man kan berhärskar och kan prata flytande på ett naturligt sätt. Oftast används de olika språken i olika situationer. Till exempel att det ena används i hemmet och det andra ute i samhället,  samtidigt som det  inte är en svårighet att växla mellan de olika språken. Dock kan det ena språket upplevas som mer naturligt i en viss situation jämfört med  det andra språket.  

Även om en person kan prata två språk flytande, och kan växla mellan språken utan någon svårighet behöver inte språken vara personens modersmål. För att kallas för  tvåspråkigär  det viktiga att man kan  behär... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är tvåspråkighet? | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.