Tvåspråkighet: Gratis kunskap | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Tvåspråkighet: Gratis kunskap | Argumenterande text

En argumenterande text som tar ställning för tvåspråkighet bland barn. Eleven belyser fördelarna som tvåspråkighet medför och anser att det är en gratis kunskap som föräldrar ger till sina barn. Ett antal källor och studier i ämnet lyfts fram.

Lärarens kommentar

Du skriver utförlig och intressant om tvåspråkighet och argumenterar bra för din sak. Dina argument är starka och du gör snygga hänvisningar till olika källor. Detta ger tyngd åt din text.

Utdrag

Fördelarna med att vara tvåspråkig är många. Barn som växer upp som tvåspråkiga har möjlighet att komma i kontakt med två olika kulturer, två olika traditioner och två olika världen. Enligt Andreea Grigorescu (Möjligheter och begränsningar www.ifisk.net 2004-03-01) är “språkkunskaper nyckeln som öppnar dörren till andra världar. Att vara tvåspråkig betyder att man dagligen förflyttar sig mellan två skilda världar med hjälp av... Köp tillgång för att läsa mer

Tvåspråkighet: Gratis kunskap | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-13
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra med båda för och nackdelar