Tvåspråkighet: Språkutveckling hos barn med engelska som modersmål och svenska som andraspråk | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 3
  • C
  • 13
  • 2958
  • PDF

Tvåspråkighet: Språkutveckling hos barn med engelska som modersmål och svenska som andraspråk | Rapport

En rapport om tvåspråkighet och språkutveckling hos barn med engelska som modersmål och svenska som andraspråk. I rapporten redogör eleven för resultaten av en fallstudie av hur två barn använder och utvecklar sitt språk, med fokus på påverkan av modersmålet.

Innehåll

Tvåspråkighet och språkutveckling hos barn med engelska som modersmål och svenska som andraspråk

1 Inledning
1.2 Syftet
1.3 Material och metoder
2 Bakgrund och begrepp
2.1 Grundläggande begrepp
2.2 Teorier och debatt inom tvåspråkighetsforskning
2.3 Barnens bakgrund
3 Resultaten
3.1 Allmänna observationer om språkanvändning
3.2 Specifika observationer om språkanvändning
4 Diskussion om resultaten
4.1 Simultant och successiv tvåspråkighet
4.2 Interferens
4.3 Kodväxling
5 Slutsats
6 Källförteckning
7 Bilaga

Utdrag

Anders Arnqvist skriver i sin bok Barns språkutveckling, att språkexpert fram till 1960-talet ansåg att ”tvåspråkighet hade negativa effekter på barnets utveckling, både vad gäller språket men också vad gäller den intellektuella och kognitiva utvecklingen (Arnqvist, 1993, s. 144).” Numera finns det flera åsikter, förmodligen ett resultat av en stor mängd forskning under de senaste årtiondena. Det finns debatt över hur mycket man kan skilja mellan... Köp tillgång för att läsa mer

Tvåspråkighet: Språkutveckling hos barn med engelska som modersmål och svenska som andraspråk | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.