Tyngdacceleration vid fritt fall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • A
 • 6
 • 1198
 • PDF

Tyngdacceleration vid fritt fall | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för tyngdaccelerationen (g) vid ett fritt fall, med hjälp av en tempograf och vikt.

Frågeställning
Vad är tyngdaccelerationen (g) vid ett fritt fall?

Innehåll

Fritt fall

- Teori/bakgrund
- Frågeställning
- Hypotes
- Materiel
- Metod / genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Materiel
Tempograf med remsa monterad på en rullbana
Vikt som går att fästa i tempografremsan
Lång linjal med mm-gradering
Stötdämpare

Metod / genomförande
Förberedelser: Vikten monteras på tempografremsan. Remsan bör placeras i den fastsatta tempografen så att metallskiktet (den vita glänsande sidan) på pappret får kontakt med metallpinnen som ska ge märken på tempografremsan. Remsans viktlösa ände monteras i tempografen genom att först vridas ett halvt varv. Den lilla spaken ska hållas in medan tempografremsan fästs bakom de tre lägena för metallpinnen. Se till att remsan är tillräckligt fri så att den kan löpa fritt när vikten faller
mot golvet. Stötdämparen behövs för att förhindra att vikten inte faller direkt ner i golvet. Tempografen ansluts till 12 V AC samt ställs in på frekvensen 50Hz. Tempografen är ett enkelt fysikverktyg för att mäta ett rörligt objekts hastighet och acceleration.

Utförande: Sätt på strömmen och kontrollera att den gröna lampan på tempografen tänds. Stötdämparen placeras på golvet. Släpp vikten så att remsan löper genom tempografen. Kontrollera att det blev märken på tempografremsan. Mät avstånden mellan märkena och dokumentera... Köp tillgång för att läsa mer

Tyngdacceleration vid fritt fall | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra genomförd labb, precis vad jag letade efter.