Tyskland & Indien | Statsskick | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 5
  • 1813
  • PDF

Tyskland & Indien | Statsskick | Jämförelse

En jämförelse mellan Tysklands och Indiens statsskick. Eleven redogör för respektive lands statsskick, och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Är länderna monarkier eller republiker?
- Är de en enhetsstat eller en unionsstat?
- Är det parlamentarism, presidentstyre eller semipresidentiellt?
- Hur ser partisystemet ut?
- Vad tillämpar de för valsystem?
- Är landet en demokrati eller diktatur?
- Hur förhåller sig staten till individers rättigheter? Medlem i EU?
- Påverkar det landets maktstruktur?
- Varför jag tror att dessa länder ser ut som de gör, gällande statsskicket?
- Vilken bakgrund finns till landets statsskick? Finns det några teorier?
- Vilket statsskick är bäst för respektive land och dess individer?

Innehåll

Tyskland & Indien jämförelse

- Tysklands statsskick
- Indiens statsskick
- Jämförelse
- Källhänvisning

Utdrag

Den riktiga maken vilar hos premiärministern alltså den indiska folk representationen på central klass, Indiens parlament, består av etttvåkammarparlament, med
Rava Sabha som delstaternas organ, och Lok Sabha som är det direkta organet förfolket. Regeringen, styrs av premiärminstern, är parlamentarisk betrodd framför Lok Sabha. Indien är en federal republik och är även parlamentarisk demokrati med ett självrådande domstolsväsande och med ett rättssystem grundad på en... Köp tillgång för att läsa mer

Tyskland & Indien | Statsskick | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-09-15
    tack ska du ha för detta arbete det hjälpte mycket för mitt prov