Tysklands enande under 1800-talet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia B
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1233
 • PDF

Tysklands enande under 1800-talet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för enandet av Tyskland under 1800-talet. Fokus ligger bland annat på hur Tysklands landgränser och maktbalans förändrades under denna period, med beskrivning av bland annat Preussen, Wienkongressen och Otto von Bismarck.

Notera att de källor som anges är ofullständiga.

Lärarens kommentar

Förbättra källhänvisningen.

Elevens kommentar

Ange fler och mer specifika källor.

Utdrag

"I Preussen år 1861 blev Wilhelm den första ny kung, det var en kung som inte orkade med politik så han la sig inte i det särskilt mycket i det utan lät statsminister ta hand om de. Han utsåg Otto von Bismarck till statsminister, året var 1862. Bismarck var mannen som skulle ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tysklands enande under 1800-talet | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket intressant och bra uppsats