UF-rapport: Marknadsundersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Marknadsföring
 • VG
 • 2
 • 637
 • PDF

UF-rapport: Marknadsundersökning

En rapport där genomförandet av en marknadsundersökning inom Ung Företagsamhet presenteras. Eleven beskriver målet med undersökningen, metoden som använts, själva genomförandet samt resultatet.

Vidare så besvaras frågan "Vad kan vårt företag dra för slutsats efter marknadsundersökningen?". Även om innehållet är projekt-specifikt så kan innehållet med fördel användas som inspiration för struktur av liknande rapporter.

Utdrag

Vårt företag hade nått fram den del där vi skulle undersöka marknaden. Vi ville ta reda på hur elever skulle reagera om det fanns reklam på skolkafeteriornas kaffemuggar.

Samt ville vi veta hur ofta elever faktiskt köper kaffe i skolans kafeteria, för att sedan se om vårt företag skulle klara av att gå runt ekonomiskt. Av goda erfarenheter visste vi att ett stort antal människor köper kaffe dagligen, just därför vi alla inom företaget har sett det med egna ögon.

Vi förväntade oss därför att det skulle vara ett relativt stort antal som skulle svara att de ofta köper kaffe i kafeterian, det var vår hypotes.
Vår metod vi använde oss av när vi genomförde marknadsundersökningen, var att vi skapade ett frågeformulär som omfattade fyra stycken frågor.

1. Hur många gånger fikar du i genomsnitt per vecka?
2. Hur ofta brukar du köpa varma drycker i skolkafeterian?
3. Hur troligt är det att du skulle påverkas positivt av reklam på take-away muggar?
4. Vilka av dessa loggor känner du till? (Ringa in dem du känner till)... Köp tillgång för att läsa mer

UF-rapport: Marknadsundersökning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej och bra grund. Inte till mycket hjälp om man siktar på de högre betygen och en mer avancerad marknadsundersökning som både påverkar betyget men även en bra grund för sitt UF-företag.