Uganda - En demokratisk utvärdering | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • Inget betyg givet
  • 11
  • 3182
  • PDF

Uganda - En demokratisk utvärdering | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift vars syfte är att redogöra för Uganda utifrån ett historiskt, ideologiskt, politiskt, socialt perspektiv . Eleven avser även att undersöka hur dessa faktorer påverkar de mänskliga rättigheterna och förhållandena för landets befolkning.

Innehåll

Uganda - en demokratisk utvärdering

- Inledning
- Bakgrund
- Statsskick
- Rättsväsendet
- Demokratiska fri- och rättigheter
- Sociala förhållanden
- Skyldigheter
- Ekonomi
- Analys
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

"Uganda är beläget på ekvatorn i Östafrika. Efter självständigheten år 1962 var Uganda ett av Afrikas välbärgade länder, men på mindre än ett decennium försvann dock välståndet p.g.a dålig förvaltning och diktatur."... Köp tillgång för att läsa mer

Uganda - En demokratisk utvärdering | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Uganda - En demokratisk utvärdering | Fördjupningsuppgift.