Ulleråker: Geografisk reflektion | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • B
  • 2
  • 726
  • PDF

Ulleråker: Geografisk reflektion | Analys

En geografisk analys av stadsdelen Ulleråker i Uppsala. Analysen lyfter fram olika ändringar som planeras att genomföras i staden, gällande bl.a bostadsbyggande och vattenhöjningar, och berättar om hur området har utvecklats genom tiderna. Vidare så diskuteras hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut i stadsdelen.

Utdrag

Området runt Ulleråker är nu i hög fokus då det är dagsaktuellt om utvidgning av byggnader, som gör det relevant och betydelsefullt att se området från ett geografiskt perspektiv så man kan analysera området för att komma fram till ett bra beslut. Under lektionstid har vi kollat igenom kartor hur användningen för områden har förändrats. Kartan från 1635 ser man att jordbruket var hög prioriterat (då det var största källan för föda) och därför ägdes av kungen för att det var den bästa marken i Uppsala. Här ser vi även att det fanns vägar som separerar de olika områdena, nästan som på den nya kartan, där vägarna är till för transporter, som betyder att det är den ända upplösande faktorn. Svepande genom åren, rytm med modernisering och urbanisering av Sverige och framför allt i Uppsala, har mark till jordbruk har minskat och ökat för byggnader... Köp tillgång för att läsa mer

Ulleråker: Geografisk reflektion | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ulleråker: Geografisk reflektion | Analys.