Undersökning av aktivitet hos katalas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Bioteknik
  • A
  • 3
  • 1086
  • PDF

Undersökning av aktivitet hos katalas | Labbrapport

En utförlig labbrapport som undersöker aktiviteten hos enzymet katalas. Syftet med laborationen var att utreda vilken av en rad frukter och rotfrukter som hade högst aktivitet av katalas, och om enzymet påverkas av tillsättning av syra och bas, tillsättning av Pb2+ samt utspädning.

Innehåll

Undersökning av aktiviteten hos Katalas

- Bakgrundsfakta
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod/Utförande
- Diskussion/Felkällor
- Slutsats
- Källkritik

Utdrag

Material
För att kunna utföra första delen av laborationen behövs följande; 1st banan, 1st äpple, 1st gullök, 1st morot, 4st bägare, 4st provrör + provrörsställ, mixer, våg, tratt, filtreringspapper, droppipett, mätglas, diskmedel, 0,9 % NaCl, H2O2.

Till andra delen av utförandet behövs följande; 2st morötter, bägare, 4st provrör + provrörsställ, mätglass, tratt, mixer, droppipett, diskmedel, filtreringspapper, våg, 0,9 % NaCl, H2O2, H2O, NaOH (0,001M), HCl (0,01M), Pb2+.

Metod/Utförande
Laborationen uppdelades upp i två delar. Bananen, äpplet, gullöken samt moroten skalades och delades på hälften. Varsin halva av varje frukt eller rotfrukt vägdes upp på våg i varsin bägare. Varje massa för varje frukt eller rotfrukt motsvarade lika mycket volym av NaCl i varje bägare, som sedan hälldes i var för sig. Denna blandning av frukt eller rotfrukt och NaCl mixades i mixern tills frukten var fint blandad. Blandningarna filterades och hälldes tillbaka i varsin bägare. Sedan togs det 3ml från vardera lösning som sattes i varsitt provrör. Det tillsattes därefter 2 droppar av diskmedel och 3ml H2O2 i varje provrör. Nu skedde en reaktion där skummet sedan mättes för varje provrör.

Första laborationsdelen var då utförd. Den frukt eller rotfrukt som gav störst reaktion i första delen av laborationen fortsatte att undersökas i andra delen. Samma metod genomfördes fram till det att filtreringen var slutförd, men i denna del med endast den utvalda frukten. Denna lösning uppdelades i de 4st provrör med märkningarna 1-4 med 3ml av lösningen i varje. I provrör 1 tillsattes 1ml H2O, i provrör 2 tillsattes 1ml Pb2+, i provrör 3 tillsattes 1ml HCl samt i provrör 4 tillsattes 1ml NaOH. I varje provrör droppades därefter 2 droppar av diskmedel, reaktionen observerades och skummet mättes... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av aktivitet hos katalas | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.