Undersökning av bakterier | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • C
 • 5
 • 1672
 • PDF

Undersökning av bakterier | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att utreda hur mycket bakterier som förekommer i vår omgivning på olika föremål, samt att undersöka om olika hushållskurer som sägs hämma bakterier verkligen fungerar. Följande frågeställningar diskuteras i arbetet:

- Hur mycket bakterier finns det egentligen i vår omgivning?
- Hur ser våra dagliga verktyg egentligen ut, är dem så rena som vi tror?
- Vad är det egentligen som fungerar bäst, ett framtaget läkemedel som sägs ska hämna bakterier eller vitpepparkornen på vår kryddhylla?

Innehåll

Undersökning av bakterier

- Syfte
- Frågeställningar
- Hypotes
- Bakrund
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion/Slutsats
- Källor

Utdrag

Material:

- 2st petriskålar med agar
- Märkpenna
- Bomullstopps
- Värmeskåp (37grader)
- Agar platta med uppodlade bakterier
- Ympnål
- Provrör
- Pipett
- Filterpapper
- Coca-Cola
- Vitpepparkorn
- Echinaforce
- Tejp

Metod:

Petriskål nr.1
1. Jag börjar med att dela upp agarplattan i tre delar med hjälp av en markeringspenna och sedan märka varje fält med respektive plats för bakterieodling (tangentbord, telefon och dörrhandtag).
2. Jag använder mig sedan av en lätt fuktad tops och tar bakterieprov från ett tangentbord och stryker sedan lätt på agarplattan med topsen. Sedan upprepar jag samma procedur (med en ny tops varje gång), men tar istället bakterieprov från en telefon respektive ett dörrhandtag.
3. Sedan sätter jag lock på plattan och tejpar igen kanterna mycket noggrant.
4. Efter det placerar jag mitt bakterieprov i ett värmeskåp och låter odlingarna växa i cirka 2 dagar.

Petriskål nr.2
1. Jag börjar med att skrapa av bakterier från agarplattan med färdigodlade bakterier på med hjälp av en ympnål.
2. Sedan fyller jag ett provrör med lite vatten och stoppar ner ympnålen så attbakterierna lossnar och hamnar i vattnet. Jag upprepar nr 1 och 2 tills vattnet i provröret har blivit grumligt.
3. Sedan doppar jag en tops i bakterievattnet och stryker ut bakterierna över den rena agar plattan. Jag fortsätter att doppa topsen i vattnet och stryka på plattan tills jag är säker på att ytan är helt täckt.
4. Därefter delar jag upp agarplattan i tre fält med hjälp av en markeringspenna, och märker dem tre fälten med Coca- cola, vitpeppar och echinaforce.
5. I det första fältet placerar jag ett helt vitpepparkorn.
6. Sedan så doppar jag en liten bit av filterpapper i Coca- cola, som jag sedan placerar ut på det andra fältet på agarplattan. I det tredje fältet så doppar jag en bit filterpapper i echinaforce och placerar på plattan.
7. Sedan tejpar jag noggrant igen locket på agarplattan och stoppar in det i ett värmeskåp och låter det stå i cirka 2 dagar... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av bakterier | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är bra labbrapport.