Undersökning av Ekologin i Krankesjön | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1044
  • PDF

Undersökning av Ekologin i Krankesjön | Labbrapport

En labbrapport/exkursion vars syfte var undersöka huruvida Krankesjön (belägenhet Skåne) är en näringsrik sjö, hur ekosystemet funkar och om sjön är övergödd.

Innehåll

Undersökning av ekologin i Krankesjön

- Inledning
- Teori
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

"Materiel:

Prov-satser för syrehalts, alkalinitet, ammoniumjonkoncentration, nitratjonkoncentration och fosfatjonkoncentration.
Vattenhåv
Lådor
Artbestämningslitteratur
PH-mätare
Temperaturmätare


Metod:

Vid utmynningen undersöktes följande;
Vattenprover togs precis utanför utmynningen och olika försök med prov-satser utfördes. Bland dessa var syrehalt, alkalinitet, ammoniumjonkoncentration, nitratjonkoncentration och fosfatjonkoncentration. Prov-satserna var färdiga lådor där den inkluderade instruktionen följdes.
Vi mätte förutom detta temperaturen med en temperaturmätare och sedan pH med en pH-mätare.


Djurlivet undersöktes genom utplockning av diverse smådjur som sedan kunde artbestämmas. Detta utfördes med hjälp av vattenhåv, det uppfångade lades sedan ned i lådor för vidare observation. Större djur artbestämdes också men på avstånd (ex. Fåglar).
Artbestämningen kunde utföras med hjälp av artbestämningsböcker."... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av Ekologin i Krankesjön | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.