Undersökning av luftföroreningar med hjälp av lavar I Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • A
 • 3
 • 1264
 • PDF

Undersökning av luftföroreningar med hjälp av lavar I Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka hur mycket luftföroreningar som förekommer inom ett visst område, genom att analysera olika arter av lavar.

Innehåll

Undersökning av luftföroreningar med hjälp av lavar

- Inledning
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Material:

• Två träd av samma art i ungefär samma ålder på olika platser
• Artbestämningslitteratur, vi har använt oss av planschen ”Lavarna och Luften”( se referenser)
• Kompass
• Något att fotografera med

Metod:

Jag gick ut till ett skogsområde bakom Rodengymnasiet tillsammans med mina medlaboranter där vi valde ett träd som vi sedan studerade närmare. Vi valde en relativt ung, vindskyddad asp och fokuserade på en yta om ca 20 x 10 cm som var riktad mot nordost enligt kompassen. Vi skrev ner allt vi visste om den, dvs. vilket håll trädytan som vi studerade var riktad, att det var en asp, att den var ganska ung och att den stod på en vindskyddad plats.
Den andra undersökningen utförde jag själv, utan mina medlaboranter. Jag gick runt och undersökte miljön på den andra undersökningsplatsen för att hitta ett aspträd som stod i ett vindskyddat område och var ganska ungt. När jag hade hittat ett träd som stämde in på dessa kriterier använde jag en kompass för att se vilken sida av trädet var riktat mot nordost och fokuserade sedan min blick på en yta om ca 20 x 10 cm som var riktad åt samma hål, alltså mot nordost. Jag fotograferade också detta område."... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av luftföroreningar med hjälp av lavar I Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den var bra, något kort för att vara labbrapport tycker jag. Den skulle kunna varit längre och mer utförlig mer hypotes och frågeställningar
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  -älkmäöjölönhphoihöoihöohöhgökklhkjb oiblblkböknöknönö
 • 2015-05-12
  Bra inspiration för mitt liknande arbete! Även bra att man får se lärarens kommentarer!
 • 2015-04-20
  bra och inspirerande