Undersökning av luftföroreningar: Lavar som miljöindikator | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 904
  • PDF

Undersökning av luftföroreningar: Lavar som miljöindikator | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka hur lavar fungerar och hur de kan användas för att indikera om luftföroreningarna i ett visst område är höga. Miljön som undersökningen genomfördes i var ett skogsparti i elevens närområde.

Lärarens kommentar

Uppsatsen var bra men lite kort.

Elevens kommentar

Att jämföra dem båda metoderna i rapporten och se vilken som är mest fördelaktig skulle höja kvalitén.

Innehåll

Lavar som miljöindikator

- Teori
- Syfte
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källkritik
- Källor

Utdrag

Material
• Träram 20x20cm
• Kamera
Metod
Laboration inleddes med att gå ut till en skog. Efter det lokaliserades 10 björkar. För att ta reda på hur stor del av trädstammen som var täckt av lavar användes en ram. Ramen lades på trädstammen och sedan togs en bild av lavarna. Bilderna användes som en påminnelse ifall någon eller några av uppgifterna var felaktiga. Efter varje bild noterades mängden lavar samt de olika typerna av lavar. Samma metod användes för att se hur många olika typer av lavar som fanns på plats. Efter det mättes ytterligare 10 björkar med samma metod längs en väl trafikerad väg... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av luftföroreningar: Lavar som miljöindikator | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.