Undersökning: Det nya betygssystemet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Gymnasiearbete
  • C
  • 10
  • 2729
  • PDF

Undersökning: Det nya betygssystemet

En undersökning som handlar om det nya betygssystemet som infördes i svenska skolan 2011. Enkätformulär har använts för att ta reda på vad elever och lärare i gymnasiet tycker om det nya betygssystemet och hur införandet har påverkat deras motivation och resultat. En diskussion förs utifrån resultaten och andra relevanta källor.

Innehåll

1. Inledning 3
1.2 Syfte och mål 3
1.3 Avgränsning 4
1.4 Frågeställningar 4
5 Metod och material 4
2. Avhandling 5
3. Diskussion 6
4. Sammanfattning 7
5. Käll- och litteraturförteckning 8
Otryckta källor: 8
Tryckta källor: 8
6. Bilagor 8

Utdrag

Resultatet i enkätundersökningen visar att de flesta anser att det nya betygssystemet är relativt bra, men att det används felaktigt och är otydligt. Ingen har svarat att det nya betygssystemet är mycket bra men en del har svarat att det är mycket dåligt. upplevs fel att eleverna som var vana vid G, VG, MVG systemet helt plötsligt tvungna att byta till ett annat.
Resultatet av min undersökning och enkätundersökning är att:
Tjejer i ettan – De flesta tjejer i årskurs ett tycker att det nya betygssystemet är bra, trots att deras betyg har försämras, de känner större press och krav. De anser att IG, G, VG och MVG systemet är bäst.
Killar i ettan – Majoriteten av killarna i årskurs ett tycker att det nya betygsystemet är bra, deras betyg är oförändrade, de flesta anser också att det nya betygsystemet är bättre än de gamla och hälften av killarna har känt högre press och krav.
Tjejer i tvåan – Nästan alla tjejer vi frågade i tvåan tycker att det nya systemet är dåligt eller mycket dåligt, nästan allas betyg har blivit sämre, de flesta vill även ha det gamla betygssystemet tillbaka. Många upplever att press och krav har ökat betydligt
Killarna i tvåan – Här tycker däremot nästan alla killar att det nya betygssystemet är bra trots att majoriteten av killarnas betyg har försämras, ungefär hälften av alla killar vi frågade tycker att det nya betygsystemet är bäst, det har inte påverkat deras vardag speciellt mycket och press/krav upplevs oförändrat... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning: Det nya betygssystemet

[0]
Inga användarrecensioner än.