Undersökning av vattens hårdhet genom EDTA-titrering | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • C
 • 9
 • 2353
 • PDF

Undersökning av vattens hårdhet genom EDTA-titrering | Rapport

En rapport som avser av bestämma hårdheten av vattnet i Borås, genom EDTA-titrering (ethylenediaminetetraacetic acid). Eleven redogör bl.a. för skillnaderna mellan avhärdat- och avjonat vatten och vad som karakteriserar hårt vatten.

Innehåll

Undersökning av vattens hårdhet genom EDTA-titrering

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material/metoder
- Observationer/mätvärden
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning/källkritik

Utdrag

Material och metoder:

- E − kolv 250cm3
- Mätglas 25cm3
- Pipett 50cm3, 5cm3 och 2cm3
- Byrett
- Byrett − tratt
- Slaskbägare
- Magnetomrörare
- Magnet
- Byretthållare
- Stativ

Kemikalier
EDTA − lösning 0,0100mol Na2H2Y / dm3
Mg − EDTA − lösning 0,0100mol MgH2Ydm3
NH3 / NH4+ − buffertlösning med pH 10
EBT-indikator
Avjonat vatten


Metod/utförande:

1) En byrett ska göras iordning inför titreringen med EDTA-lösning, byretten skall även nollställas. Att anteckna vätskeytans nivå fungerar likväl.
2) Hårdheten av vattnet som används gör att volymen varierar, vanliga värden ligger mellan 50 -100 ml. Volymen som användas skall sedan mättas upp med pipett och överföras till E-kolven.
3) I kolven skall sedan 2 cm3 Mg-EDTA-lösning, 5 cm3 buffertlösning och 10 ( eller flera) droppar EBT-lösning tillsättas. Detta bör resulteras i att lösningen blir röd.
4) E-kolven skall sedan placeras på en magnetomrörare med en magnet i kärlet, hastigheten är viktig och skall vara sådan så att vätskan rörs om men inte stänks på E-kolvs väggarna.
5) Titreringen kan nu startas. EDTA-lösning skall nu tillsättas under oavbrutet omröring. Vad som skall observeras är färgändring, från röd till rödviolett. Därefter skall EDTA-lösningen tillföras droppvis, i dröjande takt (runt 5 sekunder mellan varje sats) tills lösningen får en blågrå färg.
6) Byretten skall avläsas, insidan på E-kolven skall nu sköljas med avjonat vatten. Därfeter tillsätt en droppe EDTA-lösning. Sker en färgskiftning till blå färg är ekvivalenspunkten nådd och byretten skall avläsas igen. Sker ingen färgskiftning kan några droppar indikator-lösning tillsättas, eller en droppe EDTA-lösning.
7) När ekvivalenspunkten är nådd skall volymen EDTA-lösning som gått åt antecknas.

Vid diskning skall det vara noggrant att ingen lösning med EDTA hälls ut i avloppet. Häll EDTA-lösningen i ett speciellt kärl, och de övriga lösningarna med EDTA i ett annat kärl.

Vid utförande av metoddel 3, ändrade lösningen färg till röd. När EDTA-lösning tillsättes gick lösningen från en röd färg till violett färg, efter några droppar skiftade färgen till blå färg, ekvivalenspunkten var nådd. E-kolvens väggar sköljdes sedan med destillerat vatten, ingen skillnad uppstod... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning av vattens hårdhet genom EDTA-titrering | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivet! taaack!