Undervisning i livräddning i skolan | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 1
  • 474
  • PDF

Undervisning i livräddning i skolan | Debattartikel

En debattartikel där eleven argumenterar för att man bör införa mer timmar för att undervisa livräddning i skolan. Fokus ligger på att hjälpa ungdomar förhindra drunkningsolyckor genom att öka deras inlärning genom fler upprepningstillfällen.

Lärarens kommentar

Bra text, men emellanåt lustiga textbindningar.

Elevens kommentar

Bearbeta textbindningarna.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Skolungdomar kan bidra till färre drunknings-olyckor

Kalmar är en stad omgiven av vatten, med många badplatser och rika möjligheter till båtliv. Men närheten till havet är inte bara rofyllt och njutbart. Det innebär också många risker och därmed ett stort ansvar för myndigheterna. Att försöka förebygga olycksfall vid vatten måste alltid prioriteras, men är inte enkelt att lyckas med. Vad kan egentligen göras för att öka säkerheten?

Sjövett och kunskap hos privatpersoner om hur man livräddar har visat sig vara effektiva sätt att motverka drunkningsolyckor. Men då kommer nästa problem; hur ska kunskapen nå ut till Kalmarborna?

Skolan är en enastående utbildningsresurs. Undervisning i livräddning tycker jag låter som en bra lösning. Enligt MSB inträffar 22% av olyckorna vid bad och skolungdomarna frekventerar vanligtvis stränderna. Säkerheten borde väl därför öka om ungdomarna besitter de baskunskaper som krävs?... Köp tillgång för att läsa mer

Undervisning i livräddning i skolan | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.