Ung i det postmoderna samhället | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • C
  • 8
  • 1806
  • PDF

Ung i det postmoderna samhället | Rapport

En kort och enkel rapport som handlar om hur det är att vara ung i det postmoderna samhället. Rapporten syftar till att ta reda på hur ungdomar ser på sin tillvaro i ett samhälle där sociala medier, internet och teknologi har en stor plats. Detta undersöks med hjälp av ett flertal källor och en egen enkätundersökning.

Observera att resultaten från enkätundersökningen inte redovisas i arbetet, och inte heller enkätformuläret.

Innehåll

Vara ungdom i det postmoderna samhället

0. Framsida s.1
3. Inledning s.3
3.1 Bakgrund s.3
3.2 Syfte s.3
4 Frågeställning s.4
4.1 Metod s.4
4.2 Egen undersökning s.4
5. Egen undersökning s.5
5.1 Slutsats/avslutande diskussion s.5
6. Slutsats/avslutande diskussion s.
6 7. Källförteckning s.8

Utdrag

Inledning
Dagens ungdomar spenderar en mycket stor del utav sin vardag framför datorer, mobiltelefoner, surfplattor och liknande. De sociala medierna växer och växer och får mer och mer påverkan på den enskilda individen, samtidigt som samhället har en press på sig att hänga med i utvecklingen i form av de nyaste uppdateringar, appar och av ren enkelhet för sina anhängare.
Vi kommer att undersöka hur ungdomar upplever det postmoderna samhället genom bland annat en enkät, samt ren fakta från tidigare år och undersökningar och tillsist hur vi upplever en vanlig dag i det postmoderna samhället. Man får heller inte glömma bort den vägledning som ungdomarna styrs utav idag, dess påverkan från föräldrar, lärare, kompisar osv. Med andra ord hur dagens ungdom använder de sociala medierna utifrån den vägledning som ”existerar” för eran. Vägledningens utveckling har genom historien följt den övriga samhällsutvecklingen.

---

Hypotes / Frågeställning
Som sagt kommer vi att använda oss utav en enkätundersökning där vi bland annat frågar om hur det är att vara ungdom i den postmoderna samhället, samt hur de upplever och vad de tycker om utveckling och de sociala medier.
Vår hypotes lyder följande: Vi tror att majoriteten av de som deltar i undersökningen kommer att uppleva det postmoderna samhället som en positiv och enkel del av vardagen. Dock tror vi att ju längre intervjun går och desto fler frågor vi ställer och ifrågasätter deras svar kommer deras åsikt blir mer genomtänkt och kritisk då de anser att de kanske inte bara är fördelar med dagens sociala medier i det postmoderna samhället... Köp tillgång för att läsa mer

Ung i det postmoderna samhället | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.