Ungdomar i industrisamhället, bondesamhället och idag | Jämförelse | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Ungdomskulturer
  • A
  • 16
  • 4610
  • PDF

Ungdomar i industrisamhället, bondesamhället och idag | Jämförelse | Fördjupningsarbete

En historisk syn och jämförelse av ungdomskulturen och innebörden av att vara ung i olika tider. Vilka livsvillkor hade man då mot idag och vad är skillnaderna i uppfostran? Jämförelser görs mellan bondesamhället och industrisamhället och kopplas sedan vidare till dagens situation.

Frågeställningar
Hur hade barn och ungdomar det under industrisamhället och bondesamhället?
På vilket sätt uppfostras barn och ungdomar?
Hur lever barn och ungdomar idag?

Innehåll

Sida 5. Inledning
1.1 syfte
1.2 frågeställningar
1.3 Metod
Sida 6. Resultat
2.1 Bondesamhället
2.2 Industrisamhället
2.3 Hur lever barn och ungdomar idag
2.4 Familjecentrerad uppfostran
2.5 Barncentrerad uppfostran
Sida 12. Diskussion
Sida 14. Slutord
Sida 15. Källförteckning
Sida 16. Bilaga – utvärdering

Utdrag

Sammanfattning på svenska

Mitt arbete handlar hur det var för både barn och ungdomarnas livsvillkor under bondesamhället, industriella samhället och hur det är idag. Jag försöker att jämföra hur det var förr i tiden för barn och ungdomar, har barn och ungdomars livsvillkor utvecklats. Har det blivit bättre eller sämre? Stora förändringar som skedde under 1900-talet kom att påverka barnens och ungdomars liv positivt. Detta har gjort att de idag har bättre förutsättningar, mer rättviss behandling och fler möjligheter i livet än förr i tiden. Man kan i min uppsats se hur rättigheter för barn och ungdomar har utvecklats.

Jag skriver också om min egna barndom och uppväxt där försöker jag också jämföra min barndom med den barn och unga har haft i Sverige

Inledning

Lärande och utveckling kan vara så mycket och är så oerhört brett. Det första jag tänker på när jag tänker på lärande och utveckling är självklart hur individer lär sig och vilket sätt man utvecklas på. I det här fallet ska jag undersöka barns och ungdomars utveckling. Jag har valt ungdomar och barn för att jag vill veta hur deras utveckling, lärande och hälsa har förändrats med tiden. Har det blivit bättre levnadsvillkor för den unga? Har deras hälsa förbättrats eller försämrats? Finns det fler möjligheter för barn och ungdomar som har haft en tuff uppväxt? Har vi idag platser där barn kan vara sig själva? Det är de punkterna jag kommer att skriva om i mitt arbete.

Metod
Jag har använt olika internat källor och har använts också artikelar och böcker. Jag tyckte att mina källor är pålitligt och anledningen var att det stämde med andra källor som finns. Några av de källorna som jag tyckte att jag hade fått nästan allt jag behövde för att svara mina frågeställningar var gleerups.se och boken ungdomskultur... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomar i industrisamhället, bondesamhället och idag | Jämförelse | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.