Ungdomars medievanor: Sociala medier | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 11
  • 1306
  • PDF

Ungdomars medievanor: Sociala medier | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om ungdomars medievanor, med fokus på sociala medier, under temat "Medier i förändring". Här visar eleven, utifrån en liten enkätundersökning, på hur medievanorna ser ut hos elever på den egna skolan. Detta redovisas med hjälp av tydliga diagram och kommentarer kring resultaten. Arbetet avslutas med en diskussion där slutsatser dras ur enkätresultatet.

Innehåll

Medier i förändring: Ungdomars medievanor - Sociala medier

Disposition
Bakgrund
Syfte
Frågeställning
Metodbeskrivning
Resultat
Slutsats
Källor

Utdrag

De tillfrågade var slumpmässiga personer som går på Rönnegymnasiet i Ängelholm.
Eleverna på Rönnegymnasiet har tillgång till en egen dator för att underlätta för deras skolgång. Resultat speglar detta.
Med en egen dator som kommer till användning varje dag så är det väldigt enkelt att ”snubbla” in på någon sort social media.
Datorn är ett väldigt enkelt verktyg för att kommunicera med. Kommunikationen kan förekomma... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomars medievanor: Sociala medier | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.