Ungdomsarbetslöshet och LAS | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 2
 • 914
 • PDF

Ungdomsarbetslöshet och LAS | Argumenterande text

En argumenterande text som handlar om ungdomsarbetslöshet och vilka som kan vara orsakerna till den, samt hur den kan lösas. Eleven diskuterar kring Lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige och hur den är relaterad till ungdomsarbetslösheten. Dessutom tas lärlingsutbildningar upp.

Utdrag

Brist på motivation och engagemang skapar arbetslöshet för ungdomar och i dagsläget är arbetslösheten allt för hög. Det leder till att ungdomar får en dålig start i arbetslivet och dåligt med arbetserfarenheter.

Många säger att arbetsgivarna inte törs anställa eftersom det krävs mycket för att säga upp de anställda. I regel är uppsägning av personliga skäl möjlig först efter fullgjord omplaceringsutredning och eventuella omplaceringsförsök (Wikipedia, 2015).
Enligt 7 § LAS får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Av personliga skäl eller pga arbetsbrist kan uppsägning ske. Vid arbetsbrist är det den sist anställda som få gå (Wikipedia om LAS, 2015).

Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt en viss turordning. Turordningsregeln återfinns i 22 § LAS och innebär att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomsarbetslöshet och LAS | Argumenterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-06
  det är bra arbete med bra struktur
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaa