Ungdomsbrottslighet: Vem blir kriminell? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 9
 • 2968
 • PDF

Ungdomsbrottslighet: Vem blir kriminell? | Rapport

En rapport som handlar om ungdomsbrottslighet. Genom att gå igenom olika forskningsrapporter svarar eleven på frågor kring vem som blir kriminell och varför, samt vad samhället kan göra för att minska ungdomsbrottsligheten. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

• Vilka blir kriminella?
• Undersöka varför ungdomar begår brott.
• Ungdomskriminalitetens utveckling genom åren samt hur den ser ut i nuläget.
• Fortsätter ungdomar vara kriminella även i vuxenlivet?
• Ta ställning vad man kan göra för att minska ungdomskriminaliteten.

Studienets kommentar

Relativt liten användning av samhällsvetenskapliga begrepp. Obefintlig metoddel. Svarar inte riktigt på alla frågeställningar.

Innehåll

Inledning
Syfte - Frågeställning
Avgränsning - Metod
Rapport
Sammanfattning - Slutsats
Diskussion - Synpunkter
Källor

Utdrag

Enligt ”Kriminell utveckling” som är skriven av Tommy Andersson uppvisas det att ungdomar som är kriminella redan visat faktorer på det när de fortfarande var barn. Vissa faktorer kan t.ex. vara uppmärksamhetsstörningar eller andra svårigheter i den känslomässiga utvecklingen eller kunskapsrelaterade. Deras undersökning visar att barn med dessa besvär är mer utsätta för att senare i livet utveckla en kriminalitet. I vissa fall kan de handla om hyperaktivitet i den emotionella utvecklingen, aggressivitet och koncentrationsbesvär men även att ha en tendens att förstöra för... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomsbrottslighet: Vem blir kriminell? | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-18
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Vygvggvggggggtcfcrcrcrfrfrxdxdxdd
 • 2016-08-22
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  superbrabrabra!!! ;DDDDD