Ungdomskriminalitet | Projektarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ungdomskriminalitet | Projektarbete

Ett projektarbete som handlar om ungdomskriminalitet. Fenomenet förklaras och analyseras utifrån sociologiska, psykologiska och kriminologiska teorier och förklaringsmodeller. Dessutom genomförs en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Arbetet syftar till att ta reda på orsakerna till ungdomskriminalitet och vad kriminaliteten innebär för ungdomarnas vardagsliv. Kan med fördel användas som mall för hur man skriver en vetenskaplig uppsats på universitetsnivå.

Lärarens kommentar

Ett välutfört projektarbete som uppfyllde alla kriterier.
---

Innehåll

Ungdomskriminalitet: En kvalitativ undersökning av vilka förhållanden som bidrar till ett kriminellt beteende under ungdomsåren

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Avgränsning
1.5 Metod
2 DEFINITIONER
2.1 Kriminalitet
2.2 Brott
2.3 Ungdomskriminalitet
3 TEORIER
3.1 Inlärningsteorin
3.2 Teorin om social kontroll
3.3 Symbolisk interaktionism
4 RESULTAT
4.1 Intervju 1
4.2 Intervju 2
5 DISKUSSION
5.1 Laglydighet
5.2 Samspelet mellan individ och omgivning
5.3 Samhörighet
5.4 Respons
5.5 Identitet
6 SLUTSATS
7 KÄLLFÖRTECKNING
7.1 Litteraturkällor
7.2 Internetkällor

Utdrag

Psykologiska och sociologiska teorier försöker fastställa vem som blir kriminell och andra hur man blir kriminell och man anser att teorierna är väldigt viktiga när det kommer till ämnet. De teorier som handlar om att kriminalitet är inlärd hävdar att den kriminella lär sig genom sina kriminella kamrater eller sin familj under sin uppväxt. Om förutsättningarna för kriminalitet är större än för ett laglydigt liv så blir individen, enligt denna förklaringsmodell, kriminell. Dessutom hävdade Edwin Sutherland att olika typer av kriminalitet kan härledas till olika tidiga inlärningssituationer. Med andra ord hur... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomskriminalitet | Projektarbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra skrivet! Väldigt tydligt och väl strukturerat och som får läsaren att bli intresserad.
 • 2016-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra upplägg, tänk på att inte upprepa dig själv hela tiden
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Superbra hjälp till uppsats brorsan
 • 2016-02-18
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Kiikikiikikikkiikikiikikiikkikikikik