Ungdomsspråk | Rapport | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 6
  • 1674
  • PDF

Ungdomsspråk | Rapport | Undersökning

Rapport i Svenska 3 om ungdomsspråk. En språksociologisk undersökning om ungdomsspråk. Här frågar sig studenten hur det kommer sig att ungdomsspråk synes ha dålig vokabulär och om detta isåfall beror på lathet? Vad kännetecknar ungdomsspråket och vad är det som bidrar till dess egenheter?

Innehåll

1. Inledning 2
1.2 Metod 2
1.3 Tes 2
1.4 Material 2
2. Resultat 3
2.1 Standardspråk 3
2.2 Ungdomsspråk 3
2.2.1 Låneord och citat 3
2.2.2 Slang 4
3. Diskussion 4
3.1 Slutsatser 4
4. Källförteckning 5

Utdrag

1. Inledning
Det förekommer olika typer av språk beroende av vilken grupp individer det talas om. Det finns dock en specifik grupp som har fått en egen kategori när det talas om hur folk talar, och det är ungdomsspråket. Kategorin är ganska stor och det beror på vilken typ av ungdomsspråk det samtalas om. En gemensam faktor är dock att det alltid handlar om hur ungdomar för sig, men skillnaderna kan vara om det tas hänsyn till vilket område i Sverige ungdomarna kommer ifrån, det kan vara vilken del av en stad de kommer ifrån, hur de talar med varandra eller bara i allmänhet. I denna rapport kommer det att undersökas om ungdomsspråket beror på dåligt vokabulär hos ungdomar, eller om det finns en annan faktor som beror på den omfattande mängd ungdomar som talar denna typ av språk. Inte enbart med sina kompisar, utan med alla och till och med i skriftliga arbeten i skolan.
Vuxna personer har alltid klagat på sättet ungdomar pratar. De tycker att det låter tafatt och att det känns som om ungdomarna saknar ord för att beskriva saker. Det finns forskning inom området och jag har bestämt mig för att på bästa sätt, försöka få fram en klar bild av det.

1.2 Metod
Arbetet kommer att använda sig av litteratur om ungdomsspråk, men även olika hemsidor och forskningar som gjorts. All information kommer att, i bästa mån, hämtas ifrån primärkällor... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomsspråk | Rapport | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.