Ungdomsspråk och slang | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hantverksprogrammet (HV) Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 681
  • PDF

Ungdomsspråk och slang | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som undersöker användningen av ungdomsspråk och slang. Eleven beskriver kort vad de båda begreppen innebär, samt redogör för de sammanhang då ungdomsspråk och slang används (och inte bör användas). Vidare diskuterar eleven även frågan kring huruvida alla bör lära sig rikssvenska.

Innehåll

SPRÅKETS MAKT OCH MÖJLIGHETER

- Ungdomsspråk
- Slang
-- Kan det påverka negativt att man använder sig av slang?
- Olika sorters språk
-- När används olika sorters språk?
-- Ska alla lära sig "rikssvenska"?
- Källor

Utdrag

En vanlig uppfattning är att ungdomars språk är slarvigt, ogrammatiskt och innehåller mycket slang. Men nyare forskning har visat att det som gör skillnaden mellan ungdomsspråk och vuxenspråk inte beror på trots och lättja, utan påverkas exempelvis av... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomsspråk och slang | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.