Den unge Werthers lidanden & The Reader | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • A
  • 4
  • 1366
  • PDF

Den unge Werthers lidanden & The Reader | Jämförelse

En utförlig och nyanserad jämförelse mellan Goethes klassiker "Den unge Werthers lidanden" och filmen "The Reader". Eleven diskuterar och jämför verkens teman och motiv och anknyter dem till olika historiska händelser. Även verkens påverkan på samhälle och koppling till tiden de skildrar lyfts fram.

Lärarens kommentar

Mycket bra innehåll. Korrekt referatteknik och utförlig källförteckning.

Innehåll

- Kärlek som aldrig kan bli verklighet
- Källförteckning

Utdrag

Werther var en omtyckt man som hade vänner, det hade inte Hanna. Hon var en ensamvarg, en enstöring som levde i sin egen värld och höll sig till sig själv. Under hela filmen ser man inte att hon har någon social kontakt med någon annan än Michael över huvud taget. Jag tror att det var en viktig del i filmen då det inte i nutid är så vanligt att man är helt isolerad eftersom man är helt beroende av samhället för att överleva. Det blir en... Köp tillgång för att läsa mer

Den unge Werthers lidanden & The Reader | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.