Universum | Big Bang | Materia | Jordens sammansättning | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 11
  • 4907
  • PDF

Universum | Big Bang | Materia | Jordens sammansättning | Frågor och svar

Frågor och svar (examensuppgift) som handlar om universum och fokuserar på Big Bang, olika former av materia samt jordens sammansättning. Begrepp som rödförskjutning och bakgrundsstrålning tas också upp här.

Innehåll

Examinationsuppgift på momentet Universum

Del 1. Big Bang
1.1 Vad handlar Big bang om?
1.2 Vilka bevis anser forskare det finns för Big bang?
1.3 Tre viktigaste händelser
Del 2. Materiens och grundämnens uppkomst
2.1- Hur uppkom materian?
2.2. Hur uppstod de första grundämnena?
Del 3. Jordens sammansättning
3.1 Jorden från början
3.2 Klotets utveckling efter själva sammansättningen
3.3 Vilka bevis finns det som stödjer teorin?
3.4 Hur ser jordens uppbyggnad ut?
Del 4. Världsbilder
4.1 Världsbilder genom tiderna
4.2 Geocentriska världsbilden
4.3 Heliocentriska världsbilden
4.4 Förkastning av världsbild
4.5 Betydelse för samhällets tillväxt
Del 5. ”Knyta ihop säcken”
5.1 De fyra ovanstående punkternas betydelse för samhället
KÄLLOR

Utdrag

Materia betyder ämne eller material. De allra första elementarpartiklarna som bildades i universum hette gluoner och kvarkar. Gluoner kan klistra ihop kvarkarna till större enheter som protoner och neutroner. Vid normala temperaturer är gluoner och kvarkar sammanbundna. Under universums skapelse var energinivåerna så pass höga att partiklarna inte kunde hålla ihop existerade istället som fria partiklar, i ett kvark-gluon-plasma. Den här plasman liknar gas men istället för att enbart bestå av neutrala molekyler och atomer som vanlig gas gör, innehåller kvar-gluon-plasman elektriskt laddade partiklar.
Efter Big bang och den fortsatta utvidgningen av universum så sjönk temperaturen. När det blev svalare kunde större partiklar hålla ihop. I och med detta kunde nu även... Köp tillgång för att läsa mer

Universum | Big Bang | Materia | Jordens sammansättning | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.