Universum | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 2
 • C
 • 2
 • 848
 • PDF

Universum | Sammanfattning

En sammanfattning om universum som kort redogör för olika teorier kring dess utveckling, och jorden som planet. Vidare diskuteras förhållandet mellan vetenskapen och tron på en högre makt i förhållande till universums uppkomst.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Utvecklingen av universum startades för 13,8 miljarder år sedan. Rymden började expandera och i universum började det bli tätt och väldigt varmt. Rum, tid och materia uppkom alla vid Big Bang. När rymden expanderades så har det sedan dess gjort universum glesare och kallare. Än idag så fortsätter expansionen i rymden medan universum fortsätter att bli glesare.

Edwin Hubble är en amerikansk astronom, det var han som kom på 1920 att universum expanderar. Sedan dess har man utvecklat vidare på denna teori. På 1950 talet så kunde man fortfarande inte tolka expansionen av teorin. Fred Hoyle, en känd astronom var den som angav namnet Big Bang, just på grund av att det var ett nedsättande namn på ett scenario som han ansåg vara helt orimligt. Teorin idag har accepterats av många observationer och det ses som ett rimligt svar på många frågor som ställts. Frågan som ännu däremot inte besvarats än idag är exakt... Köp tillgång för att läsa mer

Universum | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooodddd