Upphettning av bikarbonat (NaHCO3) | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • A
 • 5
 • 1692
 • PDF

Upphettning av bikarbonat (NaHCO3) | Labbrapport

En labbrapport i Kemi, vars syfte är att ta reda på vilken reaktionsformel som beskriver sönderdelningen av bikarbonat (NaHCO3) när det upphettas. Eleven har 6 möjliga formler för vad som händer när bikarbonat upphettas och i laborationen bestämmer eleven den riktiga formeln genom beräkningar med substansmängder, massor och molmassor.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

- Syftet
- Teori
- Utförande
- Resultat och beräkningar
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Utförande:

Materiel och kemikalier:
- Degel
- Våg
- Brännare
- NaHCO3
- Urglas
- Tändsticka
- Utspädd HCl
- Degeltång

Degeln vägdes på en mycket noggrant mätande våg. Degelns massa antecknades. Sedan nollades vågen och 2,00 gram bikarbonat hälldes i degeln. Med hjälp av en brännare hettades degeln med pulvret upp. Efter några minuter då reaktionen ansågs vara fullgången, vägdes degeln med det nya saltet. Det nya, okända saltets massa räknades ut och antecknades. Reaktionen genomfördes på nytt med en ny portion bikarbonat i en ny degel. Denna gång vägdes inte massorna. Ett urglas hölls ovanför degeln under reaktionens gång för att påvisa vattenånga. Direkt efter att reaktionen ansågs vara färdig stängdes brännaren av och en brinnande tändsticka hölls precis ovanför degeln, för att syrgas skulle kunna påvisas. För att påvisa eventuella karbonatjoner lades lite av den fasta produkten ut på ett urglas och en syra hälldes på. Dessa experiment gjordes för att ta reda på vilka flyktiga ämnen som bildades vid sönderdelningen av bikarbonat. Efter varje test kunde någon reaktionsformel strykas eftersom den var felaktig. Efter det utfördes några beräkningar.
... Köp tillgång för att läsa mer

Upphettning av bikarbonat (NaHCO3) | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehåller bra fakta