Upphettning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • A
 • 4
 • 1116
 • PDF

Upphettning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

En labbrapport som avser att lista vilka ämnen som bildas efter att ämnet Natriumvätekarbonat (NaHCO3) upphettas och sönderdelas.

Bemärk vänligen att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra resonemang på diskussionen.

Innehåll

Bestämning av reaktionsformel för NaHCO3

- Syfte
- Teori
- Material
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

"Material

Skyddsrockar, degel, degeltång, trefot, trådnät, brännare, tändsticka.


Kemikalier

Natriumvätekarbonat (NaHCO3)


Utförande

Degeln ställs på en våg tom och vikten antecknas, sedan nollställs vågen medans degeln står på, och Natriumvätekarbonat (NaHCO3) hälls i degeln. Vikten av NaHCO3 antecknas.
Brännaren sätts på och tänds med tändstickan. Eldslågan justeras och ställs under trefoten med trådnätet på trefoten. Degeln som innehåller NaHCO3 läggs på trådnätet med lågan under den och lämnas för upphettning i 15 min.
Efter 15 min släcks brännaren och degeln tas med en degeltång eftersom den är varm och sedan vägs. Efter vägningen så subtraheras degelns vikt från den nya uppmätta vikten för att få ut vad NaHCO3 nya vikt är efter upphettningen. Sedan så börjar själva räkningen för att veta vilket av de kommande fem alternativen som är rätt."... Köp tillgång för att läsa mer

Upphettning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra laborationsrapport överlag, gillar hur du med enkelhet beskriver felkälla. Just nu kan jag inte komma på något som skulle kunna läggas till. Bra jobbat!
 • 2015-06-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det är bra. även bra att det står om felkälla. Det i början gav mest hjälp!
 • 2016-11-30
  välskriven labortationsrapport
 • 2016-11-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA