Upphovsrätt | Sammanfattning och frågor & svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Instuderingsfrågor: Upphovsrätt | Sammanfattning och frågor & svar

En sammanfattning i form av frågor och svar, som handlar om upphovsrätten, vad den är för något samt varför är den viktigt för samhället. Dessutom diskuteras två exempel om upphovsrätten i företagsvärlden utifrån två tidningsartiklar.

Frågorna var:

Steg 1- Välj ett av ovanstående begrepp och hitta två tidningsartiklar som handlar om konkreta exempel ur företagsvärlden: Upphovsrätt.

Steg 2- Förklara ditt begrepp med hänvisning till minst en källa (t. ex. lärobok, online-lexikon, etc.).

Steg 3- Sammanfatta dina två tidningsartiklar utförligt med tyngdpunkten på ditt begrepp (referat).

Steg 4- Analysera utförligt och nyanserat varför ditt utvalda begrepp (och bakomliggande regelverk) är viktigt för det svenska samhället.

Utdrag

Immaterialrätt är en form av förmögenhets rätt d.v.s. att det är någonting som inte har med material att göra som man inte kan gripa. Den skyddar våra idéer och uppfinningar genom fyra stora kategorier och en av de fyra stora kategorier är upphovsrätt (Lagen.nu). Upphovsrätt innebär att om jag t.ex. skriver en uppsats och sedan kommer min kompis och kopierar allt som jag har skrivit och lämnar den som sin egen då bryter hon mot lagen och det är upphovsrätten. När vi plagerar i skolan och om vi kopierar andras...

Under rubriken Universitetet bröt mot upphovsrätt skriver Hannes Delling i SvD den 18 november 2013 om hur Stockholm universitet har brutit mot upphovsrätten genom att universitetet har lagt ut en stor antal av doktorsavhandlingar på bibliotekets sajt. Dessutom påpekar Delling att SvD har pratat med 10 forskare som universitetet har avlagt deras avhandling. Forskarna svar var att de inte visste det utan de...

Det finns en stor mängd av orsaker till varför upphovsrätten är viktigt i det svenska samhället. En anledning till det kan vara att å ena sida ger upphovsrätten människor som t.ex. författarna, konstnären, fotografer, kompositörer och flera andra upphovsmäns ensamrätt till vad de äger vilket leder till att folket blir nöjda och svenska samhället syftar till det d.v.s. de vill att människorna ska leva ett bekvämt liv. Dessutom har de här upphovsmännen rätt... Köp tillgång för att läsa mer

Upphovsrätt | Sammanfattning och frågor & svar

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-10
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra uppsats som uppföljer de flesta stegen som behövs.
  • 2016-03-15
    Skriven av Studerande på Termin 7
    Mopllokkokokokkikkokokonikikikikikik