Upphovsrätten | Sanningen i bilder | Sammanfattning

0 0 0 0 0 0 (0 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Estetiska programmet (ES) Årskurs 2

Ämne

Fotografisk bild 1

Betyg

C

Antal sidor

2

Antal ord

877

Filformat

PDF

Upphovsrätten | Sanningen i bilder | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om upphovsrätten, med fokus på upphovsrätt för fotografisk bild, samt om sanningen i bilder och hur bilder kan berätta olika historier från olika perspektiv, samt manipuleras digitalt.

Innehåll
- Upphovsrätten
- Sanningen i bilder

Utdrag
För fotografiska bilder gäller följande;
För att du ska kunna använda bilden i fråga måste du prata med upphovsmannen först, och vara medveten om att denne äger bilden, och du har bara rätt att använda bilden i bestämt sammanhang. Ägandet är upphovsmannens, men vill du behålla originalet kan du och upphovsmannen komma överens om det. Bilden för endast användas så som... [läs mer nu]