Upphovsrätten och sanningen i bilder | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Fotografisk bild 1
  • C
  • 2
  • 877
  • PDF

Upphovsrätten och sanningen i bilder | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om upphovsrätten, med fokus på upphovsrätt för fotografisk bild, samt om sanningen i bilder och hur bilder kan berätta olika historier från olika perspektiv, samt manipuleras digitalt.

Innehåll

- Upphovsrätten
- Sanningen i bilder

Utdrag

Upphovsrätten innebär att om en person har skapat ett verk (musik, litteratur, och annat konstnärligt skapande) av en viss verkshöjd så ska denne ha ensamrätt om verket och bestämma hur det ska användas. Om någon använder verket utan skaparens medgivande så kan denne straffas och bli skyldig upphovsmannen skadestånd. Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt och kan äga en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen får framföra verket för allmänheten och få ekonomisk ersättning för det, och den ideella rätten innebär att skaparen till verket har rätt att bli omnämnd som upphovsman samt att verket inte får användas på ett kränkande sätt emot upphovsmannen. Ensamrätten innebär också att personen har en ekonomisk rätt och kan få skadestånd om något bryter mot lagen.

Ett verk måste ha uppnått verkshöjd för att bli skyddad av upphovsrätten. För att ett alster ska ses som ett verk så måste det uppvisa originalitet och individualitet, och upphovsrätten gäller endast människor, alltså inte... Köp tillgång för att läsa mer

Upphovsrätten och sanningen i bilder | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.