Upplysning och Revolution under 1700-talet | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 6
 • 2445
 • PDF

Upplysning och Revolution under 1700-talet | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med längre svar kring 1700-talet, upplysningen och revolutionerna i Frankrike och Amerika. Samband mellan medeltid, renässans och upplysning diskuteras, och viktiga personer, uppfinningar och händelser under upplysningen presenteras. Vidare så diskuteras även orsaker och konsekvenser till de franska och amerikanska revolutionerna.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1700-talet - Upplysning och revolution
1. Vilka historiska orsakskedjor och samband kan man hitta mellan Renässansen och upplysningen?
2. Uppnådde den franska befolkningen ”sina mål” med den franska revolutionen?
3. Förnuft, tolerans och nytta är tre nyckelbegrepp under upplysningen. Hur hänger de samman?
4. Lägg ett religiöst perspektiv på 1700-talet.
5. Vem startade den amerikanska revolutionen? Engelsmännen eller kolonisterna? Motivera.
6. Vilken upplysningstanke är viktigast för dig? (Välj bland de idéer som vi rollspelade om)
7. Håller du med om följande påstående? Kommentera och motivera: ”Kolonisternas revolution i Amerika 1773 var orsaken till att den franska konungens huvud kapades i en giljotin på andra sidan Atlanten i Paris”

Utdrag

"1. Vilka historiska orsakskedjor och samband kan man hitta mellan Renässansen och upplysningen?
Livet för människor såg ungefär likadant ut som de tidigare århundrade men den har också haft olika nyanser beroende på vilket årtal man levde i.

Till exempel under forntiden levde människor ett helt olikt liv än det vi lever idag, för då levde de som jägare och samlare. Sedan när de började odla jorden och hålla boskap blev de också bofasta, och på så sätt bildades det större mänskliga gemenskaper som byar och städer.

Därefter har vi antiken som kallas för en kulturell glansperiod och även under den tiden skedde stora förändringar inom samhälls organiseringen. Människor började tänka på nytt och försökte förstå världen. Ett demokratiskt styrelseskick började ta form som den västerländska världen idag har präglats av och synen på kunskapen som kan uppnås genom diskussion och systematiska studier."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysning och Revolution under 1700-talet | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra skrivet , du går genom viktiga saker
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  viktiga saker nämns, jättebra!