Upplysningen | Begrepp och Filosofer | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 2
  • 614
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Upplysningen | Begrepp och Filosofer | Historia 1b

En kortare fördjupningsuppgift, där eleven redogör för upplysningsfilosofer och begrepp från upplysningen. Begreppen empirism, utilism, naturrätt, deism och ateism beskrivs mycket kort, och sedan presenteras filosoferna John Locke, Voltaire och Montesquieu. Vidare så redogör eleven även för Rousseaus tankar krig demokrati och representativ församling.

Lärarens kommentar

C

Elevens kommentar

Möjligtvis skriva utförligare.

Innehåll

Begrepp:
- Empirism
- Utilism
- Naturrätt
- Deism
- Ateism

Upplysningsfilosofer:
- John Locke (1632-1704)
- Voltaire, eg. François-Marie Arouet (1694-1778)
- Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755)
- Mest demokratiska ”konceptet”: Jean Jacques Rousseau

Utdrag

"Begrepp

Empirism: Om man tror på att all kunskap kommer från erfarenheten istället för förnuftet, då är man en empiriker.
Ex: John Locke skaffade sig kunskap om det han redan visste.

Utilism: Största möjliga lycka till största möjliga folkmängd.
Ex: Erik är en utilitarist därför att han skänker alla sina kläder till välgörenhet.

Naturrätt: Alla människor är lika mycket värda oavsett kön, etniskt identitet, tro osv.
Ex: Filip tyckte naturrätt var bra eftersom enligt naturrätten var alla lika mycket värda."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen | Begrepp och Filosofer | Historia 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.