Upplysningen och den Amerikanska Revolutionen | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 3
  • 954
  • PDF

Fördjupningsarbete: Upplysningen och den Amerikanska Revolutionen | Historia 1b

En fördjupningsuppgift i Historia 1b, där eleven redogör för upplysningen och den amerikanska revolutionen. Eleven beskriver karakteristiska drag för upplysningstiden och nämner betydelsefulla tänkare inom epoken. Vidare så redogör eleven även för orsakerna och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen, bland annat med kopplingar till dagens samhälle.

Notera att källförteckning saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra.

Elevens kommentar

Ändra formuleringar lite.

Innehåll

- Upplysningen
- Revolutionen

Utdrag

"Upplysningen:
Upplysningen varade under slutet av 1700-talet. Det var den tid då folket började tänka själva, om framförallt mänskliga rättigheter. T.ex. om det verkligen ska vara okej med slaveri, Är det verkligen bra att kungen och adeln bestämmer över hela landet mm. Folket fick också mindre tillit för kyrkan pga. Filosoferna.

De hade teorier och kunde förklara sina vetenskapliga studier medans kyrkan bara sa ”så här är det, det står i bibeln”. Kyrkan hade inga förklaringar till skillnad från filosoferna.

Folket blev också mer allmänbildat tack vare filosoferna som skrev böcker som spreds över hela världen tack vara boktryckarkonsten som uppfanns av Gutenberg."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen och den Amerikanska Revolutionen | Historia 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.