Upplysningen och Realismen | Oliver Twist och Robinson Crusoe

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska som andraspråk 2
 • C
 • 3
 • 740
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Upplysningen och Realismen | Oliver Twist och Robinson Crusoe

En kortare redogörelse för Daniel Defoes verk "Robinson Crusoe" och Charles Dickens "Oliver Twist". Vidare så beskriver eleven även de två epokerna som verken skrevs i: upplysningen och realismen.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas. Notera också att eleven har svenska som andraspråk, vilket påverkar språk och grammatik.

Utdrag

De litterära epoker som jag har valt är 1700-talet som var upplysningens epok och 1800-talet. Från omkring 1830-1860 varade Realismen som litterär epok. Från 1700-talet blev jag intresserad av “Robinson Crusoe” av Daniel Defoe och från 1800-talet “Oliver Twist” av Charles Dickens.

Fakta om Upplysningen
Det betyder att människan skulle bli upplyst om allt som man visste inte om livets frågor. Man ville använda sitt förnuft till att lösa problem istället för att lita helt och hållet på bibelns berättelser. Innan dess levde man efter kyrkans krav och regler utan att frågasätta den.

På början av 1700-talet rasade ner plötsligt en kyrka helt utan förvarning och mer än 1000 människor dog. Pga. detta kom många frågor så som varför de goda människor som bad till Gud sraffades? Så småningom fortsatte man att mer och mer bryta sig loss från kyrkan och istället tror man sig mer till naturvetenskapen. Människor som vetenskapsmän, filosofer och författare hjälpde till utvecklingen.Under detta tiden skrev författarna texter som kritiserade kyrkan och folkgrupper i samhället och orättvisor som fanns då. En av de kända författarerna är Daniel Defoe. Defoe var journalist som pga. sina åsikter hamnade i fängelse... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen och Realismen | Oliver Twist och Robinson Crusoe

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Upplysningen och Realismen | Oliver Twist och Robinson Crusoe.